ὁμιλήσηι

ὁμιλήσηι
ὁμίλησις
intercourse
fem dat sg (epic)
ὁμῑλήσῃ , ὁμιλέω
to be in company with
aor subj mid 2nd sg
ὁμῑλήσῃ , ὁμιλέω
to be in company with
aor subj act 3rd sg
ὁμῑλήσῃ , ὁμιλέω
to be in company with
fut ind mid 2nd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ὁμιλήσῃ — ὁμιλήσηι , ὁμίλησις intercourse fem dat sg (epic) ὁμῑλήσῃ , ὁμιλέω to be in company with aor subj mid 2nd sg ὁμῑλήσῃ , ὁμιλέω to be in company with aor subj act 3rd sg ὁμῑλήσῃ , ὁμιλέω to be in company with fut ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”